Bài tập 12 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lần lượt trong các năm 2011, 2012, 2013 tỉ lệ với các số 97; 115; 129. Biết rằng kim ngạch năm 2003 hơn năm 2011 là 32 tỉ USD. Tính kim ngạch

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lần lượt trong các năm 2011, 2012, 2013 tỉ lệ với các số 97; 115; 129. Biết rằng kim ngạch năm 2003 hơn năm 2011 là 32 tỉ USD. Tính kim ngạch xuất khẩu của mỗi năm.

 

Lời giải:

Gọi kim ngạch xuất khẩu năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là:

a, b, c (tỉ USD) (Điều kiện: \(a,b,c \in N).\)

Theo đề bài ta có: \({a \over {97}} = {b \over {115}} = {c \over {129}}\)  và c - a = 32

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({a \over {97}} = {b \over {115}} = {c \over {129}} = {{c - a} \over {129 - 97}} = {{32} \over {32}} = 1\)

\({a \over {97}} = 1 \Rightarrow a = 97;{b \over {115}} = 1 \Rightarrow b = 115;{c \over {129}} = 1 \Rightarrow c = 129\)

Vậy kim ngạch xuất khẩu năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là:

97 (tỉ USD). 115 (tỉ USD). 129 (tỉ USD).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 2: Tỉ lệ thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.