Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Rút gọn các biểu thức sau :

Đề bài

 Rút gọn các biểu thức sau :

a) \(\sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}} \) ; 

b) \(\sqrt {{{\left( {3 - \sqrt {10} } \right)}^2}} \);

c) \(2\sqrt {{a^2}} \) với \(a < 0\)       

d) \(3\sqrt {{{\left( {a - 2} \right)}^2}} \) với \(a \ge 2\)

e) \(\sqrt {{{\left( {x - 2} \right)}^2}}  - 1\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\;\;khi\;\;A \ge 0\\ - A\;\;khi\;\;A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

\(a)\;\;\sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}}  = \left| {2 - \sqrt 3 } \right| \)\(\;= 2 - \sqrt 3 \;\;\;\left( {do\;\;2 > \sqrt 3 } \right).\)

\(b)\;\;\sqrt {{{\left( {3 - \sqrt {10} } \right)}^2}}  = \left| {3 - \sqrt {10} } \right| \)\(\;= \sqrt {10}  - 3\;\;\;\left( {do\;\;\sqrt {10}  > 3} \right).\)

\(c)\;\;2\sqrt {{a^2}}  = 2\left| a \right| =  - 2a\;\;\;\left( {do\;\;a < 0} \right).\)

\(d)\;\;3\sqrt {{{\left( {a - 2} \right)}^2}}  = 3\left| {a - 2} \right| = 3\left( {a - 2} \right)\)\(\;\;\;\left( {do\;\;a \ge 2} \right).\)

\(e)\;\;\sqrt {{{\left( {x - 2} \right)}^2}}  - 1 = \left| {x - 2} \right| - 1\)\(\; = \left\{ \begin{array}{l}x - 2 - 1\;\;\;\;khi\;\;\;x - 2 \ge 0\\ - x + 2 - 1\;\;\;khi\;\;x - 2 < 0\end{array} \right.\\ = \left\{ \begin{array}{l}x - 3\;\;\;khi\;\;x \ge 2\\ - x + 1\;\;\;khi\;\;x < 2\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài