Bài 18 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Đề bài

 Rút gọn các biểu thức sau :

a) \(\dfrac{{\sqrt {27{{\left( {x - 5} \right)}^2}} }}{{\sqrt 3 }}\) với \(x \ge 5\);

b) \(\dfrac{{\sqrt {{{\left( {x - 4} \right)}^4}} }}{{\sqrt {9{{\left( {x - 4} \right)}^2}} }}\) với \(x < 4\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \(\dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }} = \sqrt {\dfrac{A}{B}} \)  và  \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\;\;khi\;\;A \ge 0\\ - A\;\;khi\;\;A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

\(a)\;\;\dfrac{{\sqrt {27{{\left( {x - 5} \right)}^2}} }}{{\sqrt 3 }} = \sqrt {\dfrac{{27{{\left( {x - 5} \right)}^2}}}{3}}  \)\(\;= \sqrt {9{{\left( {x - 5} \right)}^2}}  = 3\left| {x - 5} \right| = 3\left( {x - 5} \right)\) vì \(x \ge 5.\)

\(b)\;\dfrac{{\sqrt {{{\left( {x - 4} \right)}^4}} }}{{\sqrt {9{{\left( {x - 4} \right)}^2}} }} = \sqrt {\dfrac{{{{\left( {x - 4} \right)}^4}}}{{9{{\left( {x - 4} \right)}^2}}}}\)\(\;  = \sqrt {\dfrac{{{{\left( {x - 4} \right)}^2}}}{9}}  = \dfrac{{\left| {x - 4} \right|}}{3} = \dfrac{{4 - x}}{3}\) vì \(x < 4.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.