Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính :

Đề bài

 Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính :

a) \(\sqrt 3 .\sqrt {27} \);     

b) \(\sqrt {4,9} .\sqrt {60} .\sqrt 6 \);

c) \(\sqrt {0,9} .\sqrt {6,4} \);       

d) \(\sqrt {6,3} .\sqrt {6,4} .\sqrt 7 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \(\sqrt A .\sqrt B  = \sqrt {AB} .\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\sqrt 3 .\sqrt {27}  = \sqrt {3.27}  = \sqrt {{3^4}}  = {3^2} = 9\\ b)\;\sqrt {4,9} .\sqrt {60} .\sqrt 6  = \sqrt {4,9.60.6}  \\= \sqrt {49.36}  = \sqrt {49} .\sqrt {36}  = 7.6 = 42.\\c)\;\;\sqrt {0,9} .\sqrt {6,4}  = \sqrt {0,9.6,4}  = \sqrt {9.64}  \\= \sqrt 9 .\sqrt {64}  = 3.8 = 24.\\d)\;\sqrt {6,3} .\sqrt {6,4} .\sqrt 7  = \sqrt {6,3.6,4,7} \\ = \sqrt {{7^2}.0,9.6,4}  = \sqrt {{7^2}.9.0,64} \\ = 7.3.0,8 = 16,8.\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài