Bài 68 trang 36 SGK Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 16 phiếu

Giải bài 68 trang 36 SGK Toán 9 tập 1. Tính:

Đề bài

Tính

a)\(\root 3 \of {27}  - \root 3 \of { - 8}  - \root 3 \of {125} \)

b) \(\dfrac{\root 3 \of {135} }{\root 3 \of 5 } - \root 3 \of {54} .\root 3 \of 4 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các công thức:

\( \sqrt[3]{a.b}=\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}\).

\(\sqrt[3]{\dfrac{a}{b}}=\dfrac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}\),  với \(b \ne 0\).

Lời giải chi tiết

a)

\(\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-8}-\sqrt[3]{125}=\sqrt[3]{3^3}-\sqrt[3]{(-2)^3}-\sqrt[3]{5^3}\)

                                      \(=3-(-2)-5\)

                                      \(=3+2-5=0\).

b)

\(\dfrac{\sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{5}}-\sqrt[3]{54}.\sqrt[3]{4}=\dfrac{\sqrt[3]{27.5}}{\sqrt[3]{5}}-\sqrt[3]{54.4}\)

                                 \(=\dfrac{\sqrt[3]{5}.\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{5}}-\sqrt[3]{216}\)

                                 \(=\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{216}\)

                                 \(=\sqrt[3]{3^3}-\sqrt[3]{6^3}\)

                                  \(=3-6=-3\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan