Bài 30 trang 124 SGK Toán 9 tập 2


Nếu thể tích của một hình cầu là

Đề bài

Nếu thể tích của một hình cầu là \(113\frac{1}{7}\) thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó (lấy \(\displaystyle \pi  = {{22} \over 7}\))?

(A) \(2 cm\)      (B) \(3 cm\)        (C) \(5 cm\)       (D) \(6 cm\) ;

(E) Một kết quả khác.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích hình cầu bán kính \(R\) là: \(V=\dfrac{4 }{3}\pi R^3.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(V = 113\dfrac{1}{7}=\dfrac{191}{7}; \pi=\dfrac{22}{7}\)

Từ công thức: \(\displaystyle V = {4 \over 3}\pi {R^3} \Rightarrow R^3 = {{3V} \over {4\pi }} =\dfrac{3.\dfrac{191}{7}}{4.\dfrac{22}{7}}= 27\)

\(\Rightarrow R = 3\) 

Vậy chọn B.


Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí