Thử tài bạn 8 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tìm x biết

Đề bài

Tìm x biết : a) \(x - {1 \over 3} =  - {1 \over 2}\) ;                   b) \( - {2 \over 5} - x =  - {3 \over 8}\);          

c) \( - {2 \over 3}x - 5 = 7\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)  \cr  & x - {1 \over 3} =  - {1 \over 2}  \cr  & x =  - {1 \over 2} + {1 \over 3}  \cr  & x =  - {3 \over 6} + {2 \over 6}  \cr  & x = {{ - 1} \over 6} \cr} \)                              \(\eqalign{  & b)  \cr  &  - {2 \over 5} - x =  - {3 \over 8}  \cr  &  - x = {{ - 3} \over 8} + {2 \over 5}  \cr  &  - x = {{ - 15} \over {40}} + {{16} \over {40}}  \cr  &  - x = {1 \over {40}}  \cr  & x = {{ - 1} \over {40}} \cr} \)                            \(\eqalign{  & c)  \cr  &  - {2 \over 3}x - 5 = 7  \cr  &  - {2 \over 3}x = 7 + 5 = 12  \cr  & x = 12.{3 \over { - 2}}  \cr  & x =  - 18 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí