Hoạt động 10 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

Tính nhanh :

a) \({1 \over 7} + {6 \over 7}\) ;                                             

b) \({7 \over 8} + {6 \over 8} + {3 \over 8} + {2 \over 8} + {1 \over 8}\) .

Từ cách làm các phép tính trên, hãy tính nhanh giá trị của tổng số :

                        \({{19} \over {20}} + {{18} \over {20}} + ... + {1 \over {20}}.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){1 \over 7} + {6 \over 7} = {7 \over 7} = 1  \cr  & b){7 \over 8} + {6 \over 8} + {3 \over 8} + {2 \over 8} + {1 \over 8} = \left( {{7 \over 8} + {1 \over 8}} \right) + \left( {{6 \over 8} + {2 \over 8}} \right) + {3 \over 8} = 1 + 1 + {3 \over 8} = 2{3 \over 8}  \cr  & {{19} \over {20}} + {{18} \over {20}} + ... + {1 \over {20}} = \left( {{{19} \over {20}} + {1 \over {20}}} \right) + \left( {{{18} \over {20}} + {2 \over {20}}} \right) + ... + \left( {{{11} \over {20}} + {9 \over {20}}} \right) + {{10} \over {20}}  \cr  &  = \underbrace {1 + 1 + ... + 1}_{9sohang} + {1 \over 2} = 9{1 \over 2} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.