Thử tài bạn 6 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Quản lí hàng hóa Nhà của bạn Trang có một quán trà sữa – cà phê. Để quản lí lượng đường xuất và nhập vào, có một quy tắc như sau: Lượng đường nhập vào hay lượng đường tồn kho được ghi với dấu “+”

Đề bài

Quản lí hàng hóa

Nhà của bạn Trang có một quán trà sữa – cà phê. Để quản lí lượng đường xuất và nhập vào, có một quy tắc như sau: Lượng đường nhập vào hay lượng đường tồn kho được ghi với dấu “+” phía trước; lượng đường xuất ra ghi dấu “-“ ở phía trước. Cuối tuần kiểm kê bằng một bảng tổng kết. Em hãy giúp Trang tính xem lượng đường tồn kho của tuần 1 được ghi ở bảng dưới đây:

Ngày

Diễn tả

Số lượng (đơn vị kg)

05/01

Tồn kho từ tuần trước

+ 12

05/01

Pha chế nước uống

\( - 5\,\,{3 \over 5}\)

06/01

Pha chế nước uống

\( - 3\,\,{3 \over 7}\)

07/01

Nhập từ Tây Ninh

+ 25

08/01

Pha chế nước uống

\( - {3 \over 5}\)

09/01

Làm bánh

-5

09/01

Pha chế nước uống

\( - 2\,\,{2 \over 9}\)

10/01

Pha chế nước uống

\( - 4\,\,{3 \over 5}\)

11/01

Pha chế nước uống

\( - 2\,\,{1 \over 7}\)

Tổng kết tuần 1

 

Lời giải chi tiết

Lượng đường tồn kho của tuần I là:

\(\eqalign{  & 12 + ( - 5{3 \over 5}) + ( - 3{3 \over 7}) + 25 + ( - {3 \over 5}) + ( - 5) + ( - 2{2 \over 9}) + ( - 4{3 \over 5}) + ( - 2{1 \over 7})  \cr  &  = (12 + 25 + ( - 5) + (( - 5{3 \over 5}) + ( - {3 \over 5}) + ( - 4{3 \over 5})) + (( - 3{3 \over 7}) + ( - 2{1 \over 7})) + ( - 2{2 \over 9})  \cr  &  = 32 + ( - 10{4 \over 5}) + ( - 5{4 \over 7}) + ( - 2{2 \over 9}) = 13{{128} \over {315}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí