Thử tài bạn 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tính:

Đề bài

Tính:

\(5{1 \over 4}.\left( { - 2{4 \over 5}} \right)\) ;

\(2{3 \over 4}:\left[ {{6 \over 5} + \left( { - {1 \over 2}} \right)} \right]\)

Lời giải chi tiết

\( 5{1 \over 4}.( - 2{4 \over 5}) = {{21} \over 4}.{{ - 14} \over 5} = {{21.( - 14)} \over {4.5}} = {{ - 147} \over {10}}\\2{3 \over 4}:\left[ {{6 \over 5} + \left( { - {1 \over 2}} \right)} \right]= {{11} \over 4}:({{12} \over {10}} + {{ - 5} \over {10}}) \\= {{11} \over 4}.{{10} \over {7}} = {{11.10} \over {4.7}} =  {{55} \over {14}} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí