Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách trang 54 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Tải về

Giải bài tập 1, 2, 3 Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách trang 54 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi bằng hai cách theo mẫu:

a) Em có đi xem phim không ?

b) Mẹ có mua báo không ?

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Em có đi xem phim không ?

- Có, em sẽ đi xem phim.

- Không, em không đi xem phim đâu.

b) Mẹ có mua báo không ?

- Có, mẹ sẽ mua báo.

- Không, mẹ không mua đâu.

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

- Có, em sẽ ăn cơm bây giờ.

- Không, em không ăn cơm bây giờ đâu.

Câu 2

Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu 1 câu:

a) Trường em không xa đâu !

b) Trường em  xa đâu !

c) Trường em đâu có xa !

Phương pháp giải:

- Em đặt câu phủ định bằng cách sử dụng những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chưa, không phải (là), đâu có phải (là), đâu (có)

Lời giải chi tiết:

- Em không đi chơi đâu.

- Em có đi chơi đâu.

- Em đâu có đi chơi.

Câu 3

Tìm đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Phương pháp giải:

- Em hãy tham khảo mục lục một tập truyện thiếu nhi và chú ý tên tác giả, tên truyện và số trang.

Lời giải chi tiết:

Mục lục sách

Truyện đọc lớp 2

Tên truyện

Tác giả

Số trang

     Ai đáng khen nhiều hơn?

Phong Thu

5

     Ai tốt hơn ai?

Thùy Dương

7

     Bác Ve Sầu

Nhật Tuấn

9

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 29 phiếu
Tải về

>> Xem thêm