Chính tả (Tập chép): Mẹ trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Mẹ trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tìm trong bài thơ Mẹ : a. Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập chép : Mẹ (từ Lời ru … đến suốt đời.)

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

? Đếm và nhận xét về số chữ của các dòng thơ trong bài chính tả.

? Nêu cách viết các chữ ở đầu mỗi dòng thơ.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

-  Bài chính tả gồm : câu trên 6 chữ, câu dưới 8 chữ (thể thơ lục bát).

  - Các chữ đứng ở mỗi dòng thơ viết hoa.

Câu 2

Điền vào chỗ trống iê hay ya ?

    Đêm đã khu... . Bốn bề ....n tĩnh. Ve đã lặng y... vì mệt và gió cũng thôi trò chu...n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t...ng võng kẽo kẹt, t....ng mẹ ru con.

Phương pháp giải:

Em nhớ nguyên tắc sau:

- Viết yê, ya khi có âm đệm

- Viết  khi không có âm đệm

Lời giải chi tiết:

    Đêm đã khuya . Bốn bề n tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

Câu 3

Tìm trong bài thơ Mẹ :

a) Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.

b) Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.

Phương pháp giải:

Em chú ý đọc cả bài thơ và thực hiện yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a) Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.

- Bắt đầu bằng r : ru

- Bắt đầu bằng gi : gió, giấc.

b) Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.

- Thanh hỏi : cả, chẳng, ngủ, của.

- Thanh ngã : cũng, vẫn, kẽo, võng, những.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu

>> Xem thêm