Chính tả (Tập chép): Mẩu giấy vụn trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Mẩu giấy vụn trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ai hay ay?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập chép: Mẩu giấy vụn (Từ Bỗng một em gái… đến Hãy bỏ tôi vào sọt rác!)

   Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy, nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới nói:

- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”

? Câu đầu tiên có mấy dấu phẩy ?

? Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả.

Phương pháp giải:

Em xem lại kĩ bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Câu đầu tiên có 2 dấu phẩy.

- Những dấu câu khác trong bài chính tả : dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than, dấu ngoặc kép.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ai hay ay ?

a) m... nhà,              m.... cày

b) thính t...,              giơ t...

c) ch... tóc,               nước ch...

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống ai/ay cho hợp lí.

Lời giải chi tiết:

a) mái nhà,              máy cày

b) thính tai,              giơ tay

c) chải tóc,               nước chảy

Câu 3

Điền vào chỗ trống:

a)

- (sa, xa) : ... xôi, .... xuống

(sá, xá) : phố ..., đường ...

b)

- (ngả, ngã) : ... ba đường, ba .... đường

- (vẻ, vẽ) : ....tranh, có ....

Phương pháp giải:

Em hãy phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Lời giải chi tiết:

a)

- (sa, xa) : xa xôi, sa xuống

(sá, xá) : phố , đường sá

b)

- (ngả, ngã) : ngã ba đường, ba ngả đường

- (vẻ, vẽ) : vẽ tranh, có vẻ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm