Chính tả (Nghe - viết): Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng : a. Chỉ khác nhau ở âm s hay x.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết Lượm (hai khổ thơ đầu)

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

 

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng…

? Đếm số chữ của mỗi dòng thơ.

? Nên viết các dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

-  Mỗi dòng thơ gồm 4 chữ.

-  Nên viết các dòng thơ từ ô thứ 3 trong vở.

Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)

- (sen, xen) : hoa ...., .... kẽ

- (sưa, xưa) : ngày ..., say ....

- (sử, xử) : cư ..., lịch ....

b)

- (kín, kiến) : con ...., .... mít

(chín, chiến) : cơm ....., ..... đấu

- (tim, tiêm) : kim ....., trái .....

Phương pháp giải:

Em điền tiếng thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

- (sen, xen) : hoa sen, xen kẽ

- (sưa, xưa) : ngày xưa, say sưa

- (sử, xử) : cư xử, lịch sử

b)

- (kín, kiến) : con kiếnkín mít

(chín, chiến) : cơm chínchiến đấu

- (tim, tiêm) : kim tiêm, trái tim

Câu 3

Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm s hay x.

Mẫu: nước sôi - đĩa xôi, ngôi sao - xao xác.

b) Chỉ khác nhau ở âm hay iê.

Mẫu : nàng tiên – lòng tin, lúa chiêm, chim sâu

Phương pháp giải:

Em tìm từ dựa vào mẫu mà bài đã cung cấp.

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ khác nhau ở âm s hay x.

se lạnh - xe chỉ, sạ lúa - xạ hương, dầu sả - xả rác, sương muối - xương gà, sinh nở - xinh đẹp, sơ suất - xơ mướp...

b) Chỉ khác nhau ở âm hay iê.

Lúa chiêm - con chim, tìm tòi - tiềm năng, kín mít - kiến nghị, nhịn ăn – nhiệm vụ,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm