Tiếng Việt 2

Tuần 16. Bạn trong nhà

Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? trang 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? trang 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe

Lời giải chi tiết

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe

Trả lời :

tốt – xấu ,  ngoan – hư , nhanh – chậm , trắng – đen , cao – thấp ,  khỏe – yếu

2. Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1, hãy đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó.

Trả lời:

Ai (cái gì, con gì)

thế nào ?

Thỏ

chạy rất nhanh.

Sên

đi rất chậm.

Trâu

cày rất khỏe

Chú gà mới nở

vẫn còn rất yếu.

3. Viết tên các con vật trong tranh.

 

Trả lời :

1. Gà               2. Vịt              3. Ngan

4. Ngỗng         5. Bồ câu         6. Dê

7. Cừu             8. Thỏ

9. Bò               10. Trâu

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay