Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? trang 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? trang 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe

Phương pháp giải:

Em hãy tìm những từ có nghĩa trái ngược với các từ đã cho. Ví dụ: thông minh - ngốc nghếch,...

Lời giải chi tiết:

tốt – xấu ,  ngoan – hư , nhanh – chậm , trắng – đen , cao – thấp ,  khỏe – yếu

Câu 2

Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1, hãy đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó.

Ai (cái gì, con gì)

thế nào ?

    M: Chú mèo con

    rất ngoan

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Ai (cái gì, con gì)

thế nào ?

    Thỏ

    chạy rất nhanh.

    Sên

    đi rất chậm.

    Trâu

    cày rất khỏe.

    Chú gà mới nở

    vẫn còn rất yếu.

Câu 3

 Viết tên các con vật trong tranh.

 

Phương pháp giải:

Em quan sát những con vật trong bức tranh và nói tên của chúng. Đó là những con vật được nuôi ở trong nhà.

Lời giải chi tiết:

1. Gà               2. Vịt              3. Ngan

4. Ngỗng         5. Bồ câu         6. Dê

7. Cừu             8. Thỏ

9. Bò               10. Trâu

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu

>> Xem thêm