Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2.

Phương pháp giải:

Quan sát thời khóa biểu của em và trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Các môn chính: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc, Thủ công, Mỹ thuật).

- Môn tự chọn: Tiếng Anh.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động.

Phương pháp giải:

Em chú ý tới hoạt động của mọi người trong tranh, sau đó diễn tả lại bằng từ ngữ ngắn gọn.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: đọc bài.

- Tranh 2: viết bài

- Tranh 3 : dạy học

- Tranh 4 : Trò chuyện.

Câu 3

Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng 1 câu.

Phương pháp giải:

Em chú ý tới hoạt động và thái độ của mọi người trong tranh, sau đó kể lại bằng một câu.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Lan đang đọc bài chăm chú.

- Tranh 2: Hùng viết bài say sưa.

- Tranh 3 : Bố dạy Hùng học bài.

- Tranh 4 : Lan và Hằng đang trò chuyện vui vẻ.

Câu 4

Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

a) Cô Tuyết Mai .... môn Tiếng Việt.

b) Cô .... bài rất dễ hiểu.

c) Cô .... chúng em chăm học.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ cả câu và tìm từ chỉ hoạt động phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.

b) Cô giảng bài rất dễ hiểu.

c) Cô khen chúng em chăm học.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

>> Xem thêm