Tiếng Việt 2

Tuần 7. Thầy cô

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động.

Lời giải chi tiết

1. Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2.

Trả lời:

- Các môn chính: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc, Thủ công, Mỹ thuật).

- Môn tự chọn: Tiếng Anh.

2. Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động.

 Trả lời :

- Tranh 1: đọc bài.

- Tranh 2: viết bài

- Tranh 3 : dạy học

- Tranh 4 : Trò chuyện.

3. Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng 1 câu.

Trả lời :

- Tranh 1: Lan đang đọc bài chăm chú.

- Tranh 2: Hùng viết bài say sưa.

- Tranh 3 : Bố dạy Hùng học bài.

- Tranh 4 : Lan và Hằng đang trò chuyện vui vẻ.

4. Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

Trả lời :

a. Cô Tuyết Mai … môn Tiếng Việt.

- dạy

b. Cô … bài rất dễ hiểu.

- giảng

c. Cô … chúng em chăm học.

- khen

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay