Tiếng Việt 2

Tuần 21. Chim chóc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.3 trên 24 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu hỏi sau :

Lời giải chi tiết

1. Xếp tên các loài chim  cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp

(cú mèo , gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh)

a) Gọi tên theo hình dáng : chim cánh cụt, cú mèo, vàng anh

b) Gọi tên theo tiếng kêu : tu hú, cuốc, quạ

c) Gọi tên theo cách kiếm ăn: bói cá, gõ kiến, chim  sâu,

2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau :

a. Bông cúc trắng mọc ở đâu ?

- Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

b. Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?

- Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

c. Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?

- Em làm thẻ mượn sách ở thư viện trường.

3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu hỏi sau :

a) Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.

Sao chăm chỉ họp ở đâu ?

b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

Em ngồi ở đâu ?

c) Sách của em để trên giá sách.

Sách của em để ở đâu ?

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay