Luyện từ và câu: Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì? trang 44 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Luyện từ và câu: Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì? trang 44 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Đặt câu theo mẫu: Ai (hoặc cái gì, con gì)?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào? Vì sao?

      (1)

sông

núi

thành phố

học sinh

(2)

(sông) Cửu Long

(núi) Ba Vì

(thành phố) Huế

(học sinh) Trần Phú Bình

 

Tên riêng của người, sông, núi, … phải viết hoa.

Phương pháp giải:

Tên riêng là tên của một dòng sông, một ngọn núi, một thành phố, một học sinh,... nên phải viết hoa.

Lời giải chi tiết:

- Các từ ở nhóm (1) là tên chung, không phải viết hoa.

- Các từ nhóm (2) là tên riêng của một dòng sông, một ngọn núi, một thành phố, một học sinh nên phải viết hoa.

Câu 2

Hãy viết:

a) Tên hai bạn trong lớp.

b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi,…) ở địa phương em.

Phương pháp giải:

Đó là những tên riêng nên em chú ý viết hoa.

Lời giải chi tiết:

a) Ví dụ: Nguyễn Minh Ngọc, Lê Thanh Hương…

b)  sông Đà, sông Hồng, núi Tản Viên, …

Câu 3

Đặt câu theo mẫu:

a) Giới thiệu trường em.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em.

Ai (hoặc cái gì, con gì)?

Là gì?

  M : Môn học em yêu thích

  là môn Tiếng Việt.

 

Phương pháp giải:

Câu theo mẫu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

a) Trường em là Trường Tiểu học Dịch Vọng Hậu.

b) Môn học em yêu thích là môn Tiếng Việt.

c) Thôn Đoài của em là một thôn có nếp sống văn hóa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 30 phiếu

>> Xem thêm