Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây: - đẹp, cao, khỏe ;

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó : nhanh , chậm, khỏe, trung thành.

Phương pháp giải:

Em quan sát từng con vật trong mỗi bức tranh và chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp với chúng.

Lời giải chi tiết:

(1) Trâu: khỏe.

(2) Rùa: chậm

(3) Chó: trung thành

(4) Thỏ: nhanh

Câu 2

Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây :

- đẹp, cao, khỏe ;

- nhanh, chậm, hiền ;

- trắng, xanh, đỏ;

Phương pháp giải:

Em hãy tìm sự vật có đặc điểm bên dưới để so sánh và sử dụng từ ngữ so sánh: như, giống như, hơn, kém,...

Lời giải chi tiết:

- đẹp, cao, khỏe ;

+ Đẹp như tiên.

+ Cao như cái sào.

+ Khỏe như voi.

- nhanh, chậm, hiền ;

+ Nhanh như thỏ.

+ Chậm như rùa.

+ Hiền như Bụt.

- trắng, xanh, đỏ;

+ Trắng như trứng gà bóc.

+ Xanh như tàu lá.

+ Đỏ như son.

Câu 3

Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau :

a) Mắt con mèo nhà em tròn ......

b) Toàn thân nó phủ một lớp tro, mượt ........

c) Hai tai nó nhỏ xíu như .......

Phương pháp giải:

Em hãy tưởng tượng các sự vật có nét giống nhau và so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) Mắt con mèo nhà em tròn như viên bi ve.

b) Toàn thân nó phủ một lớp tro, mượt như tơ.

c) Hai tai nó nhỏ xíu như búp non.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

>> Xem thêm