Chính tả (Tập chép): Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Hai anh em ( từ Đêm hôm ấy … đến của anh.)

       Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng”. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

- Những câu nói lên suy nghĩ của người em trong bài chính tả :

Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.

- Suy nghĩ của người em được ghi sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.

2. Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.

Trả lời :

- Từ có tiếng chứa vần ai : bài, bãi, đãi, đại, dài, dải, gai, gái, gãi, hai, hài, hái, sợ hãi, hại, lái, lãi, mai, mái, mài, nai, nhai ,…

- Từ có tiếng chứa vần ay : bay, bảy, cay, cày đáy, giày, giãy, gãy, gảy đàn, hay, hãy, laymày, máy, nay, này, nãy, nảy, nhảy , vay, …

3. Tìm các từ :

Trả lời :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x :

- Chỉ thầy thuốc : bác sĩ.

- Chỉ tên một loài chim : chim sẻ

- Trái nghĩa với đẹp : xấu

b) Chứa tiếng có vần ât hay âc :

- Trái nghĩa với còn : mất

- Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu : gật

- Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang) : bậc

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chính tả (Tập chép): Hai anh em