Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, thương yêu, nhường nhịn,…

Câu 2

Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu :

     1

   anh

   chị

   em

chị em

anh em

 

2

khuyên bảo

chăm sóc

trông nom

giúp đỡ

 

3

anh

chị

em

nhau

 

 

Ai

làm gì ?

  M: Chị em

  giúp đỡ nhau

Lời giải chi tiết:

Ai

làm gì ?

  Anh

  chăm sóc, khuyên bảo em.

  Chị

  chăm sóc, trông nom em.

  Em

  giúp đỡ anh (chị).

  Chị em

  giúp đỡ, chăm sóc nhau.

  Anh em

  khuyên bảo nhau.

 

Câu 3

Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ?

   Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà ....

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu ...

   Bé đáp :

- Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc ...

Phương pháp giải:

- Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể.

- Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

   Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu ?

   Bé đáp :

- Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu

>> Xem thêm