Tiếng Việt 2

Tuần 19. Bốn mùa

Soạn bài Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ trang 7 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ trang 7 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Trên phong bì thư cần ghi những gì? Ghi như vậy để làm gì?

Lời giải chi tiết

1. Nhận được phong thư, Mai ngạc nhiên về điều gì ?

Trả lời  :

Nhận được phong thư, Mai ngạc nhiên vì. trong gia đình không có ai tên là Tường mà bức thư lại gửi về đúng địa chỉ nhà mình.

2. Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường ?

Trả lời :

Mẹ bảo Mai không được bóc thư của ông Tường vì như vậy là không lịch sự, thậm chí là vi phạm pháp luật.

3. Trên phong bì thư cần ghi những gì ? Ghi như vậy để làm gì ?

Trả lời :

Trên phong bì thư cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ người gửi thư và họ tên, địa chỉ người nhận thư.

Ghi như vậy để bưu điện biết cần chuyển thư đến ai, ở đâu.

Nội dung : Không được xem trông thư của người khác.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay