Soạn bài Tập đọc: Gọi bạn trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Gọi bạn trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

Lời giải chi tiết

1.  Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

Trả lời : 

Hai bạn cùng sống trong rừng sâu.

2.  Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

Trả lời :

Vì năm đó hạn hán, suối cạn, cây cỏ héo khô, không có gì nuôi đôi bạn nên Bê Vàng phải đi tìm cỏ.

3.  Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

Trả lời :

Dê Trắng chạy đi khắp nơi để tìm Bê Vàng.

4.  Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “Bê ! Bê !”?

Trả lời :

Vì Dê Trắng thương bạn và không quên được bạn.

Nội dung : Thấy được tình bạn thắm thiết của Bê Vàng và Dê Trắng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tập đọc: Gọi bạn