Tiếng Việt 2

Tuần 22. Chim chóc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy trang 35 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy trang 35 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Hãy gọi tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: (vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Lời giải chi tiết

1. Nói tên các loài chim trong những tranh sau :

(đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào mào, vẹt)

 Trả lời:

1. chào mào     2. chim sẻ        3. cò

4. đại  bàng      5. vẹt

6. sáo sậu         7. cú mèo

2. Hãy gọi tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :

 (vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Trả lời :

a) Đen như quạ

b) Hôi như

c) Nhanh như cắt

d) Nói như vẹt

e) Hót như khướu

3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm, dấu phẩy.

Trả lời :

    Ngày xưa có đôi bạn Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay