Chính tả (Nghe - viết): Bóp nát quả cam trang 127 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Bóp nát quả cam trang 127 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a. s hay x ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết :

Bóp nát quả cam

      Thấy giặc âm mưu chiếm nước ta, Quốc Toản liều chết gặp vua xin đánh. Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như trẻ con, lại căm giận lũ giặc, nên nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làm nát quả cam quý.

? Những chữ cái nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao phải viết hoa?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ câu hỏi và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Những chữ cái sau trong bài chính tả phải viết hoa, vì:

- Chữ đầu trong tên bài chính tả : Bóp

- Tên riêng : Quốc Toản

- Những chữ đứng đầu câu : Thấy, Vua.

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) hay x ?

- Đông ...ao thì nắng, vắng ...ao thì mưa.

                                         Tục ngữ

- Con công hay múa

   Nó múa làm ...ao ?

   Nó rụt cổ vào

   Nó ...òe cánh ra.

                            Đồng dao

-  Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm, lộn cổ ...uống ao

Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

...áo thì ...áo nước trong

Chớ ...áo nước đục đau lòng cò con.

                      Ca dao

b) iê hay i ?

    Thủy Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm ch...m, t...ng nói d...u dàng, dễ thương. Như một cô t...n bé nhỏ, Thủy T...n thích giúp đỡ mọi người, kh...n ai cũng yêu quý.

Phương pháp giải:

Em điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) hay x ?

- Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

                                         Tục ngữ

- Con công hay múa

   Nó múa làm sao ?

   Nó rụt cổ vào

   Nó xòe cánh ra.

                            Đồng dao

- Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao

Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Chớ xáo nước đục đau lòng cò con.

                      Ca dao

b) iê hay i ?

    Thủy Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm chím, tiếng nói du dàng, dễ thương. Như một cô tn bé nhỏ, Thủy Tn thích giúp đỡ mọi người, khiến ai cũng yêu quý.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 42 phiếu

>> Xem thêm