Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa) :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Xếp các từ dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa) :

a) đẹp, ngắn, nóng, thấp, lạnh, xấu, cao, dài

b) lên, yêu, xuống, chê, ghét, khen

c) trời, trên, đất, ngày, dưới, đêm

M: nóng - lạnh

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) đẹp – xấu, ngắn – dài, nóng – lạnh, thấp – cao

b) lên – xuống, yêu – ghét, chê – khen

c) trời – đất, trên – dưới, ngày – đêm

Câu 2

Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn sau?

    Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đồng bào Kinh hay Tày  Mường hay Dao  Gia-rai hay Ê-đê  Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam  đều là anh em ruột thịt □ Chúng ta sống chết có nhau  sướng khổ cùng nhau  no đói giúp nhau.

Phương pháp giải:

Em đọc diễn cảm và ngắt hơi hợp lí để điền dấu chấm, dấu phẩy hoàn thành đoạn văn.

Lời giải chi tiết:

    Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

>> Xem thêm