Tiếng Việt 2

Tuần 11. Ông bà

Chính tả (Tập chép): Bà cháu trang 88 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Bà cháu trang 88 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 4. Điền vào chỗ trống: a) x hay s ?

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Bà cháu (từ Hai anh em cùng nói… đến ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng)

    Hai anh em cùng nói: “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại.”

    Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra, móm mém, hiền từ, dang tau ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.

- Lời nói của hai anh em trong bài chính tả.

“Chúng cháu chỉ cần bà sống lại”

- Lời nói được viết sau dấu hai chấm và đặt trong dấu ngoặc kép.

2. Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào các ô trống trong bảng dưới đây :

3. Rút ra nhận xét từ bài tập trên.

Trả lời :

a) Trước những chữ cái nào, em chỉ viết gh mà không viết g ?

- Viết chữ gh khi đứng trước chữ cái : i, ê, e

b) Trước những chữ cái nào, em chỉ viết g mà không viết gh ?

- Viết chữ g khi đứng trước chữ cái : ư, ơ, a, u, ô, o.

4. Điền vào chỗ trống :

a) x hay s ?

Trả lời :

nước sôi, ăn xôi, cây xoan, siêng năng.

b) ươn hay ương ?

Trả lời :

vươn vai, vương vãi, bay lượn, số lượng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay