Soạn bài Tập đọc: Hai anh em trang 119 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Hai anh em trang 119 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Người anh nghĩ gì và đã làm gì ?

Lời giải chi tiết

1.  Người em nghĩ gì và đã làm gì ?

Trả lời :

- Người em nghĩ : Anh của mình cũng phải nuôi vợ con. Nếu chia phần lúa của mình bằng phần của anh thì thật không công bằng.

- Người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

2.  Người anh nghĩ gì và đã làm gì ?

Trả lời :

- Người anh nghĩ : Em ta phải sống một mình vất vả. Nếu phần của ta bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng.

- Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

3.  Mỗi người cho thế nào là công bằng ?

Trả lời :

- Người em nghĩ công bằng là chia cho anh nhiều hơn vì anh còn nuôi vợ con nên cần được phần nhiều hơn.

- Người anh nghĩ công bằng là chia cho em nhiều hơn vì em sống một mình vất vả.

4.  Hãy nói một câu về tình cảm hai anh em.

Trả lời :

- Hai anh em rất thương yêu nhau.

- Hai anh em biết chia sẻ với nhau.

Nội dung : Hai anh em biết yêu thương, lo lắng và nhường nhịn nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tập đọc: Hai anh em