Tiếng Việt 2

Tuần 23. Muông thú

Chính tả (Tập chép): Bác sĩ Sói trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Bác sĩ Sói trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Thi tìm nhanh các từ : a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Bác sĩ Sói

      Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: “Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

- Tên riêng trong bài chính tả : Sói, Ngựa

- Lời nói của Sói được đặt trong dấu ngoặc kép.

2. Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Trả lời :

a)  nối liền, lối đi, ngọn lửa, một nửa

b) ước mong, khăn ướt, lần lượt, cái lược

3. Thi tìm nhanh các từ :

Trả lời:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)

- Chứa tiếng bắt đầu bằng l : lá, lạ, lạc, lái, lãi, lão, lắm, lẻ, lê, lễ, lịch, lo lắng, lỗ, lông, lộc, lội, lớn, liền, lũ lụt, lung lay, lùng, lưng, …

- Chứa tiếng bắt đầu bằng n : na, nảy, nách, nanh, năm, nắm, nặn, nắp, nẻ, ném, nếm, nến, nết, no, nọc, non, nón, nõn, núi, …

b) Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt).

- Chứa tiếng có vần ươc : ước, bước, cược, dược, được, hài hước, lược, nước, rước, bắt chước, …

- Chứa tiếng có vần ươt : ướt, sướt mướt, lượt, rượt, vượt, trượt, say khướt, …

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay