Tiếng Việt 2

Tuần 26. Sông biển

Soạn bài Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Ông chủ khách sạn nói thế nào ?

Lời giải chi tiết

1. Khách tắm biển lo lắng điều gì ?

Trả lời :

Khách tắm biển lo lắng khi có tin đồn rằng bãi tắm có cá sấu.

2. Ông chủ khách sạn nói thế nào ?

Trả lời :

Ông chủ khách sạn quả quyết rằng bãi biển không có cá sấu.

3. Vì sao ông chủ quả quyết như vậy ?

Trả lời :

Ông chủ quả quyết như vậy vì ông nói những vùng biển sâu thường hay có cá mập. Mà cá sấu lại rất sợ cá mập.

4. Vì sao khi nghe giải thích xong, khách lại sợ hơn ?

Trả lời :

Nghe giải thích xong, khách lại sợ hơn vì cá mập nguy hiểm hơn cá sấu và ở những chỗ có cá mập thì không thể có tổ chức bãi tắm.

Nội dung : Ông chủ khách sạn muốn làm yên lòng khách bằng cách quả quyết rằng vùng biển này có nhiều cá mập nên không thể có cá sấu. Tuy nhiên,  ông đã làm cho khách khiếp sợ hơn.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay