SGK Tiếng Việt 2 Tuần 25. Sông biển

Soạn bài Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những ai đến cầu hôn Mị Nương ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Lời giải chi tiết:

Có hai vị thần tới cầu hôn Mị Nương là Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Câu 2

Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện để biết sự phân xử của Hùng Vương.

Lời giải chi tiết:

Để phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn, Hùng Vương cho phép ai mang đủ lễ vật cầu hôn đến trước thì được đón Mị Nương về.

Câu 3

Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Lời giải chi tiết:

Cuộc chiến đấu giữa hai vị thần diễn ra như sau : Thủy Tinh đùng đùng nổi giận, mang quân đuổi theo. Chàng hô mưa, gọi gió dâng nước lên cuồn cuộn, nhằm nhấn chìm Sơn Tinh. Sơn Tinh cũng không vừa, chàng hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, chặn đứng dòng nước của Thủy Tinh, cuộc chiến kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, đành ngậm đắng nuốt cay rút lui.

Câu 4

Câu chuyện này nói lên điều gì có thật ?

a) Mị Nương rất xinh đẹp.

b) Sơn Tinh rất tài giỏi.

c) Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường.

 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Câu chuyện cho chúng ta biết một sự thật trong cuộc sống từ hàng nghìn năm nay đó là : nhân dân ta phòng chống lũ lụt rất kiên cường.

Nội dung

Chuyện giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở nước ta hằng năm là do Thủy Tinh dâng nước trả thù Sơn Tinh. Qua đó, ca ngợi ý chí kiên cường của nhân dân ta trong việc đắp đê chống lụt lội.

Bài đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh

1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.
   Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.

2. Hùng Vương chưa biết chọn ai, bèn nói:
- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

   Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.

3. Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui. 
   Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua.

Theo TRUYỆN CỔ VIỆT NAM

Cầu hôn : xin lấy ngưởi con gái làm vợ.

Lễ vật : đồ vật để biếu, tặng, cúng.

Ván : tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên.

Nệp (đệp) : đồ đan bằng tre nứa để đựng thức ăn.

Ngà : răng của voi mọc dài, chìa ra ngoài miệng.

Cựa : móng nhọn ở phía sau chân gà trống.

- Hồng mao : bờm (ngựa).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 25. Sông biển

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Hỏi bài