Chính tả (Nghe - viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết : Một trí khôn hơn trăm trí khôn (từ Một buổi sáng … đến lấy gậy thọc vào hang.)

       Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: “Có mà trốn đằng trời!” Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang.

? - Tìm câu nói của người thợ săn.               

  - Cho biết câu nói ấy được đặt trong dấu gì.  

Phương pháp giải:

Em hãy tìm trong nội dung bài chính tả lời nói của người thợ săn và quan sát xem có dấu gì ở bên ngoài lời mà người thợ săn nói.

Lời giải chi tiết:

Câu nói của người thợ săn : “Có mà trốn đằng trời !”

- Câu nói ấy được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2

Tìm các tiếng :

a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Kêu lên vì vui mừng : 

- Cố dùng sức để lấy về :  

- Rắc gạt xuống đất để mọc thành cây : 

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Ngược lại với thật : 

- Ngược lại với to : 

- Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường : 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ để tìm từ phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Kêu lên vì vui mừng : reo

- Cố dùng sức để lấy về :  giật

- Rắc gạt xuống đất để mọc thành cây : gieo

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Ngược lại với thật : giả

- Ngược lại với to : nhỏ

- Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường : ngõ

Câu 3

a)  Điền vào chỗ trống r, d hay gi ?

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng ...ọt nước hòa tiếng chim.

Vòm cây xanh, đố bé tìm

Tiếng nào ...iêng ...ữa trăm nghìn tiếng chung.

                                       ĐỊNH HẢI

b) Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Văng từ vườn xa

Chim cành tho the

Ríu ríu đầu nhà

Tiếng bầy se sẻ.

 

Em đứng ngân ngơ

Nghe bầy chim hót

Bầu trời cao vút

Trong lời chim ca.

                   THANH QUẾ

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để điền từ thích hợp vào chỗ trống

Lời giải chi tiết:

a)  

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chim.

Vòm cây xanh, đố bé tìm

Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung.

                                       ĐỊNH HẢI

b) 

Vẳng từ vườn xa

Chim cành thỏ thẻ

Ríu ríu đầu nhà

Tiếng bầy se sẻ.

 

Em đứng ngẩn ngơ

Nghe bầy chim hót

Bầu trời cao vút

Trong lời chim ca.

                   THANH QUẾ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 70 phiếu

>> Xem thêm