Luyện từ và câu: Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập trang 52 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Luyện từ và câu: Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập trang 52 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tìm các đồ dùng học tập ẩn trong tranh sau. Cho biết mỗi đồ vật ấy được dùng để làm gì.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a) Em là học sinh lớp 2.

b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.

c) Môn học em yêu thích nhất là Tiếng Việt.

Phương pháp giải:

- Em đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu theo mẫu Ai là gì ?

Lời giải chi tiết:

a) Ai là học sinh lớp 2 ?

b) Ai là học sinh giỏi nhất lớp ?

c) Môn học em yêu thích nhất là môn gì ?

Câu 2

Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau:

a) Mẩu giấy không biết nói.

b)  Em không thích nghỉ học.

c) Đây không phải đường đến trường.

Phương pháp giải:

- Em đặt câu phủ định bằng cách sử dụng những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chưa, không phải (là), đâu có phải (là), đâu (có)…

Lời giải chi tiết:

a) Mẩu giấy không biết nói.

- Mẩu giấy đâu có biết nói gì.

- Mẩu giấy có biết nói gì đâu.

b)  Em không thích nghỉ học.

- Em có thích nghỉ học đâu.

- Em đâu có thích nghỉ học.

c) Đây không phải đường đến trường.

- Đây có phải đường đến trường đâu.

- Đây đâu phải đường đến trường.

Câu 3

Tìm các đồ dùng học tập ẩn trong tranh sau. Cho biết mỗi đồ vật ấy được dùng để làm gì.

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh

Lời giải chi tiết:

- Chổi : quét nhà.

- Sách : đọc bài.

- Vở : viết bài.

- Ngoài ra có thể kể thêm tác dụng của: sặp sách, tẩy, bút chì, thước kẻ, com pa, ê ke, tẩy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu

>> Xem thêm