Chính tả (Nghe - viết): Người làm đồ chơi trang 135 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Người làm đồ chơi trang 135 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết :

Người làm đồ chơi

     Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu. Khi đồ chơi bằng nhựa xuất hiện, hàng của bác không bán được, bác định chuyển nghề về quê làm ruộng. Một bạn nhỏ đã lấy tiền để dành, nhờ bạn bè mua đồ chơi để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng.

? Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

Tên riêng trong bài chính tả là: Nhân

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) chăng hay trăng ?

..... khoe ...... tỏ hơn đèn

Cớ sao ...... phải chịu luồn đám mây ?

Đèn khoe đèn tỏ hơn .....

Đèn ra trước gió còn ..... hỡi đèn ?

                                                         Ca dao

b) ong hay ông ?

phép c..., c.... rau

c.... chiêng, c.... lưng

Phương pháp giải:

Em điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) chăng hay trăng ?

Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn

Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây ?

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn ?

                                                         Ca dao

b) ong hay ông ?

phép cộng, cọng rau

cồng chiêng, còng lưng

Câu 3

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

    Chú Trường vừa ....ồng ...ọt giỏi, vừa ...ăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng ...ĩu quả. Dưới ao, cá ...ôi, cá ...ép, cá ...ắm từng đàn. Cạnh ao là ...uồng lợn, ...uồng trâu, ...uồng gà, ...ông rất ngăn nắp.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

    Ông Dũng có hai người con đều gioi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông, bây giờ là ki sư, làm ơ mo than. Còn cô Hải, con gái ông, là bác si nôi tiếng ơ bệnh viện tinh.

Phương pháp giải:

a) Em điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống.

b) Em điền dấu hỏi hoặc dấu ngã cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

    Chú Trường vừa trồng trọt giỏi, vừa chăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng trĩu quả. Dưới ao, cá trôi, cá chép, cá trắm từng đàn. Cạnh ao là chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà, trông rất ngăn nắp.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

    Ông Dũng có hai người con đều giỏi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông, bây giờ là  sư, làm ở mỏ than. Còn cô Hải, con gái ông, là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu

>> Xem thêm