Tiếng Việt 2

Tuần 23. Muông thú

Soạn bài Tập đọc: Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 12 phiếu

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ ?

Lời giải chi tiết

1. Sư Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào ?

Trả lời :

Sư Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách : không kể nhỏ to, khỏe yếu đều có thể trổ tài lập công.

2. Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì ?

Trả lời :

Căn cứ vào sức lực, tài trí của từng người mà Sư Tử giao việc :

- Voi làm nhiệm vụ vận tải vì to khỏe.

- Gấu làm nhiệm vụ công đồn vì gan dạ dũng cảm.

- Cáo làm nhiệm vụ tham mưu vì có nhiều mưu kế.

- Khỉ làm nhiệm vụ đánh lừa kẻ địch vì có nhiều mưu mẹo.

3. Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ ?

Trả lời :

Sư Tử là vị vua có tài trong điều binh khiển tướng. Căn cứ vào tài năng, sở trường của từng người mà giao việc, để họ có thể phát huy được tài năng của mình, góp phần sức mạnh đánh thắng kẻ thù. Từ suy nghĩ đó mà Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ

4. Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý dưới đây :

a. Ông vua khôn ngoan.

b. Nhìn người giao việc.

c. Ai cũng có ích.

Em đọc lại bài thơ và đặt tên phù hợp với nội dung bài.

Trả lời:

Có thể đặt tên cho bài thơ như sau: Điều binh khiển tướng, Ông vua tài giỏi, Tài dụng người, Đúng người đúng việc

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay