Tiếng Việt 2

Tuần 14. Anh em

Soạn bài Tập đọc: Câu chuyện bó đũa trang 112 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Câu chuyện bó đũa trang 112 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ?

Lời giải chi tiết

1.  Câu chuyện này có những nhân vật nào ?

Trả lời :

Câu chuyện này có những nhân vật : người cha, con trai, con gái, dâu, rể

2. Tại sao bốn người con không ai  bẻ gãy được bó đũa ?

Trả lời :

Bốn người con không ai  bẻ gãy được bó đũa vì họ phải bẻ cả bó đũa.

3.  Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ?

Trả lời :

Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách cởi bó đũa ra rồi bẻ từng chiếc.

4. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với  gì ? Cả bó đũa được ngầm so sánh với gì ?

Trả lời :

Mỗi chiếc đũa được ngầm so sánh với một người con. Cả  bó đũa được ngầm so sánh với tất cả bốn người con. Nếu chia lẻ ra sẽ yếu ớt, phải biết đoàn kết với nhau để tạo ra sức mạnh.

5.  Người cha muốn khuyên các con điều gì ?

Trả lời :

Người cha muốn khuyên các con phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Có như vậy mới thì mới tạo ra được sức mạnh.

Nội dung : Khuyên nhủ anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay