Soạn bài Tập đọc: Cô giáo lớp em trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Cô giáo lớp em trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tìm những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo.

Lời giải chi tiết

1. Khổ thơ 1 cho em biết điều gì về cô giáo ?

Trả lời : 

Khổ thơ 1 cho em biết cô giáo rất chịu khó và yêu mến học sinh.

2. Tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết (khổ thơ 2 )

Trả lời : 

Những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết là :

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

 Xem chúng em học bài.

3. Tìm những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo.

Trả lời :

Những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo : lời cô giáo giảng ấm trang vở, yêu thương em ngắm mãi những điểm mười cô cho.

4. Tìm những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khổ thơ 2 và khổ thơ 3.

Trả lời :

Những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khổ thơ 2 và khổ thơ 3 là : nhài - bài - lài, tho - cho

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tập đọc: Cô giáo lớp em