Soạn bài Tập đọc: Thời khóa biểu trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Thời khóa biểu trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 4. Em cần thời khóa biểu để làm gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ - buổi - tiết)

Phương pháp giải:

Em hãy đọc thời khóa biểu theo hàng dọc.

Lời giải chi tiết:

Thứ tư:

- Buổi sáng: tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Nghệ thuật.

- Buổi chiều: tiết 1: Nghệ thuật ; tiết 2: Thể dục ; tiết 3 : Hoạt động tập thể

Câu 2

Đọc thời khóa biểu theo buổi (buổi - thứ - tiết)

Phương pháp giải:

Em hãy đọc thời khóa biểu theo hàng ngang.

Lời giải chi tiết:

- Buổi sáng : Thứ 5,  tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Tự nhiên và xã hội.

- Buổi chiều : Thứ 6,  tiết 1: Toán ; tiết 2: Tiếng Việt; tiết 3 : Hoạt động tập thể

Câu 3

Đọc và ghi lại số tiết học chính (ô màu hồng), số tiết học bổ sung (ô màu xanh), và số tiết học tự chọn (ô màu vàng).

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Tiết học chính:

+ Tiếng Việt: 10 tiết

+ Toán: 5 tiết

+ Đạo đức: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học bổ sung:

+ Tiếng Việt: 2 tiết

+ Toán: 2 tiết

+ Thể dục: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học tự chọn:

+ Tin học : 1 tiết

+ Ngoại ngữ : 2 tiết.

Câu 4

Em cần thời khóa biểu để làm gì?

Phương pháp giải:

Thời khóa biểu giúp gì cho em trong việc học tập và chuẩn bị bài mỗi ngày ?

Lời giải chi tiết:

Thời khóa biểu giúp em sắp xếp thời gian hợp lí, biết chuẩn bị bài và đồ dùng học tập cho đúng.

Bài đọc

Thời khóa biểu

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm