Tiếng Việt 2

Tuần 14. Anh em

Chính tả (Tập chép): Tiếng võng kêu trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
2.1 trên 10 phiếu

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Tiếng võng kêu trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tóc bay phơ phất

Vương vương nụ cười.

Trong giấc mơ em

Có gặp con cò

Lặn lội bờ sông?

Có gặp cánh bướm

Mênh mông, mênh mông?

- Chữ đầu các dòng thơ được viết hoa.

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)

 (lấp, nấp) : … lánh

(lặng, nặng) : … nề

(lanh, nanh) : … lợi

(lóng, nóng) : … nảy

Trả lời :

lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nảy.

b)

(tin, tiên) : … cậy

(tìm, tiềm) : … tòi

(khim, khiêm) : … tốn

(mịt, miệt) : … mài

Trả lời :

tin cậy, tìm tòi, khiêm tốn, miệt mài.

c)

(thắt, thắc) : … mắc

 (chắt, chắc) : … chắn

(nhặt, nhặc) : … nhạnh

Trả lời :

thắc mắc, chắc chắn, nhặt nhạnh

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay