Tiếng Việt 2

Tuần 10. Ông bà

Chính tả (Nghe - viết): Ông và cháu trang 84 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Ông và cháu trang 84 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầu bằng k.

Lời giải chi tiết

1. Nghe – viết : Ông và cháu

Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“Ông thua cháu, ông nhỉ!”

 

Bế cháu, ông thủ thỉ:

“Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

Phạm Cúc

Các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong bài đó là:

- Cháu vỗ tay hoan hô :

“Ông thua cháu, ông nhỉ !”

- Bế cháu ông thủ thỉ :

“Cháu khỏe hơn ông nhiều

 Ông là buổi trời chiều

 Cháu là ngày rạng sáng.”

2. Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầu bằng k.

Trả lời :

- Chữ bắt đầu bằng c : cắt, ca, cá, cáu, cản, cọ, cỗ, cổ, cờ, cũ, cùng, cũng, củng, củi, cữ, …

-Chữ bắt đầu bằng k : kẻ, kẽ, kén, kẻng, ké, kê, kệ, kể, kế, kề, kênh, kềnh, kí, kĩ, kính,…

3.

Trả lời :

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

dạy bảo - cơn bão

mạnh mẽ – sứt mẻ

lặng lẽ - số lẻ

áo vải – vương vãi

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay