Chính tả (Nghe - viết): Ông và cháu trang 84 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Ông và cháu trang 84 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầu bằng k.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết : Ông và cháu

Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“Ông thua cháu, ông nhỉ!”

 

Bế cháu, ông thủ thỉ:

“Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”

                                    PHẠM CÚC

? Tìm các dấu hai chấm và ngoặc kép trong bài.

Phương pháp giải:

Em xem kĩ lại bài thơ.

Lời giải chi tiết:

- Các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong bài đó là:

+ Cháu vỗ tay hoan hô :

Ông thua cháu, ông nhỉ !

+ Bế cháu ông thủ thỉ :

Cháu khỏe hơn ông nhiều

 Ông là buổi trời chiều

 Cháu là ngày rạng sáng.

Câu 2

Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầu bằng k.

Phương pháp giải:

- Viết k khi đứng trước âm i, e, ê.

- Viết c khi đứng trước các âm còn lại.

Lời giải chi tiết:

- Chữ bắt đầu bằng c : cắt, ca, cá, cáu, cản, cọ, cỗ, cổ, cờ, cũ, cùng, cũng, củng, củi, cữ, …

-Chữ bắt đầu bằng : kẻ, kẽ, kén, kẻng, ké, kê, kệ, kể, kế, kề, kênh, kềnh, kí, kĩ, kính,…

Câu 3

a) Điền vào chỗ trống hay ?

Lên ...on mới biết ...on cao

...uôi con mới biết công ...ao mẹ thầy.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

dạy bao - cơn bao

mạnh me – sứt me

lặng le - số le

áo vai – vương vai

Phương pháp giải:

Em hãy phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống hay ?

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

dạy bảo - cơn bão

mạnh mẽ – sứt mẻ

lặng lẽ - số lẻ

áo vải – vương vãi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 31 phiếu

>> Xem thêm