Chính tả (Tập chép): Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập chép :

Những quả đào

     Một người ông có ba đứa cháu nhỏ. Một hôm, ông cho mỗi cháu một quả đào. Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng. Vân ăn xong, vẫn còn thèm. Còn Việt thì không ăn mà mang đào cho cậu bạn bị ốm. Ông bảo: Xuân thích làm vườn, Vân bé dại, còn Việt là người nhân hậu.

Câu 2

a) Điền vào chỗ trống hay x ?

    Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa ...ổ, em thấy lồng trống không. Chú ...áo nhỏ tinh nhanh đã ...ổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước ...ân. Bỗng mèo mướp ...ồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo nhanh hơn, đã vụt bay lên và đậu trên một cành ...oan rất cao.

b) Điền vào chỗ trống in hay inh ?

- To như cột đ...

- K.... như bưng.

- T... làng nghĩa xóm.

- K.... trên nhường dưới.

- Ch.... bỏ làm mười.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống hay x ?

    Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh nhanh đã xổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước sân. Bỗng mèo mướp xồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo nhanh hơn, đã vụt bay lên và đậu trên một cành xoan rất cao.

b) Điền vào chỗ trống in hay inh ?

- To như cột đình.

- Kín như bưng.

- Tình làng nghĩa xóm.

- Kính trên nhường dưới.

- Chín bỏ làm mười.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 57 phiếu

>> Xem thêm