Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than để điền vào ô trống ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) :

- Mùa xuân: 

- Mùa hạ: 

- Mùa thu: 

- Mùa đông: 

Phương pháp giải:

Em hãy phân biệt thời tiết của 4 mùa.

Lời giải chi tiết:

- Mùa xuân: ấm áp

- Mùa hạ: nóng bức, oi nồng.

- Mùa thu: se se lạnh

- Mùa đông: mưa phùn gió bấc, giá lạnh.

Câu 2

Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,…) :

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè ?

c) Bạn làm bài tập này khi nào ?

d) Bạn gặp cô giáo khi nào ?

Phương pháp giải:

Cụm từ Khi nào ? dùng để hỏi về thời gian. Ngoài ra còn có thêm những cụm từ khác như: tháng mấy, năm nào, ngày nào, hôm nào, bao giờ, lúc nào,... Tùy vào từng trường hợp khác nhau để lựa chọn cụm từ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)  Lúc nào (bao giờ, mấy giờ) lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

b) Tháng mấy (lúc nào) trường bạn nghỉ hè ?

c) Bạn làm bài tập này lúc nào (bao giờ) ?

d) Bạn gặp cô giáo lúc nào (mấy giờ, tháng mấy) ?

Câu 3

Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than để điền vào ô trống ?

a) Ông Mạnh nổi giận, quát :

- Thật độc ác 

b) Đêm ấy, Thần gió lại đến đập cửa, thét :

- Mở cửa ra 

- Không  Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào 

Phương pháp giải:

Phân biệt dấu chấm và dấu chấm than:

+ Dấu chấm: kết thúc câu kể.

+ Dấu chấm than : bộc lộ cảm xúc, dùng để gọi-đáp, yêu cầu, đề nghị.

Lời giải chi tiết:

a) Ông Mạnh nổi giận, quát :

- Thật độc ác!

b)  Đêm ấy, Thần gió lại đến đập cửa, thét :

- Mở cửa ra!

- Không! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 77 phiếu

>> Xem thêm