Chính tả (Tập chép): Bạn của Nai Nhỏ trang 24, 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Bạn của Nai Nhỏ trang 24, 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Tập chép:

Bạn của Nai Nhỏ

    Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.

    Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.

? Bài chính tả có mấy câu ?

? Chữ đầu câu viết thế nào ?

? Cuối câu có dấu câu gì ?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Bài chính tả có 3 câu

- Chữ đầu câu viết hoa.

- Cuối câu có dấu chấm.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ng hay ngh ?

...ày tháng, ......ơi,  ...ười bạn, ....ề nghiệp.

Phương pháp giải:

- Viết ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

- Viết ng khi đứng trước các âm còn lại.

Lời giải chi tiết:

ngày tháng, nghỉ ngơi,  người bạn, nghề nghiệp.

Câu 3

Điền vào chỗ trống ng hay ngh ?

a)  tr hay ch?

cây ...e, mái ...e, ...ung thành, ....ung sức.

b) đổ hay đỗ?

.... rác, trời .... mưa, xe .... lại.

Phương pháp giải:

Em hãy phân biệt ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Lời giải chi tiết:

a)  tr hay ch?

cây tre, mái che, trung thành, chung sức.

b) đổ hay đỗ?

đổ rác, trời đổ mưa, xe đỗ lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 27 phiếu

>> Xem thêm