Chính tả (Nghe - viết): Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. a) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết : Voi nhà (từ Con voi lúc lắc vòi … đến hướng bản Tun.)

   Con voi lúc lắc vòi ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe.

   Tứ lo lắng:

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi!

   Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó huơ vòi về phía lùm cây rồi lững thững đi theo hướng bản Tun.

? Tìm câu có dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than.

? Viết các tiếng huơ, quặp

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Câu có dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than là :

Tứ lo lắng :

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi !

- Viết các tiếng huơ, quặp

Câu 2

a)  Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

(xâu, sâu) : .... bọ, .... kim

(sắn, xắn) : củ ..., .... tay áo

(xinh, sinh) : ..... sống, ..... đẹp

- (sát, xát) : ..... gạo, .... bên cạnh.

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a)  Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

(xâu, sâu) : sâu bọ, xâu kim

(sắn, xắn) : củ sắnxắn tay áo

(xinh, sinh) : sinh sống, xinh đẹp

- (sát, xát) : xát gạo, sát bên cạnh.

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu

>> Xem thêm