Tiếng Việt 2

Tuần 31. Bác Hồ

Soạn bài Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.2 trên 35 phiếu

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ ?

Lời giải chi tiết

1. Anh Nha được giao nhiệm vụ gì ?

Trả lời :

Anh Nha được giao nhiệm vụ đứng gác trước cửa nhà Bác để bảo vệ Bác.

2. Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ ?

Trả lời :

Anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ vì anh chưa biết mặt Bác nên thực hiện đúng nguyên tắc : Ai muốn vào nơi ở của Bác thì phải trình giấy tờ.

3. Bác Hồ khen anh Nha thế nào ?

Trả lời :

Bác Hồ khen anh Nha làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt.

4. Em thích chi tiết nào nhất ? Vì sao ?

Em hãy trả lời bằng cảm nhận của bản thân.

Trả lời:

Em thích chi tiết anh Nha nói: “Bác cũng phải có giấy mà! Có giấy mới được vào mà”. Vì chi tiết đó thể hiện tính nhiêm túc chấp hành nhiệm vụ của người chiến sĩ bảo vệ. Nhưng nó cũng bộc lộ tính nguyên tắc cứng nhắc của người làm nhiệm vụ. Tuy không biết mặt Bác (vì mới chuyến đến) nhưng Bác đã tự giới thiệu mình với anh Nha rồi. Một chi tiết vừa thể hiện tính nghiêm túc trong làm nhiệm vụ, vừa thể hiện cái vui, cái tức cười của người chiến sĩ bảo vệ.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay