Soạn bài Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Anh Nha được giao nhiệm vụ gì ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn sau và tìm nhiệm vụ mà anh Nha được giao: Từ đầu... dân tộc Sán Chỉ.

Lời giải chi tiết:

Anh Nha được giao nhiệm vụ đứng gác trước cửa nhà Bác để bảo vệ Bác.

Câu 2

Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn sau và giải thích: Nha chưa kịp hỏi... Có giấy mới được vào mà!

Lời giải chi tiết:

Anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ vì anh chưa biết mặt Bác nên thực hiện đúng nguyên tắc : Ai muốn vào nơi ở của Bác thì phải trình giấy tờ.

Câu 3

Bác Hồ khen anh Nha thế nào ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn cuối bài, chú ý lời của Bác Hồ.

Lời giải chi tiết:

Bác Hồ khen anh Nha làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt.

Câu 4

Em thích chi tiết nào nhất ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Em hãy trả lời bằng cảm nhận của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Em thích nhất chi tiết anh Nha nói: “Bác cũng phải có giấy mà! Có giấy mới được vào mà”. Vì chi tiết đó thể hiện tính nhiêm túc chấp hành nhiệm vụ của người chiến sĩ bảo vệ. 

Nội dung

Bác Hồ rất nhân hậu và tôn trọng nội quy chung.

Bài đọc

Bảo vệ như thế là rất tốt

    Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

    Ngày đầu đứng gác trước nhà Bác, Nha vừa tự hào, vừa lo. Anh chăm chú nhìn con đường dẫn vào vọng gác. Đang quan sát, bỗng anh thấy từ xa một cụ già cao gầy, chân đi dép cao su rảo bước về phía mình.

    Nha chưa kịp hỏi, ông cụ đã cất tiếng chào : 

- Chú gác ở đây à ?

    Nói rồi, cụ định đi vào nhà. Nha vội nói : 

- Cụ cho cháu xem giấy tờ ạ!

    Ông cụ vui vẻ bảo:

- Bác đây mà.

- Bác cũng phải có giấy mà ! Có giấy mới được vào mà !

    Lúc ấy, đại đội trưởng chạy tới, hoảng hốt :

- Bác Hồ đây mà. Sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác ?

    Nhưng Bác Hồ đã ôn tồn bảo :

- Chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt.

Theo tập sách BÁC HỒ KÍNH YÊU

- Chiến khu: vùng căn cứ của ta trong kháng chiến chống Pháp.

- Vọng gác: nơi có người gác.

- Quan sát: xem xét để thấy rõ, biết rõ.

- Rảo bước: đi nhanh.

- Đại đội trưởng: người chỉ huy đại đội (đơn vị bộ đội khoảng 150 người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 94 phiếu

>> Xem thêm