Tiếng Việt 2

Tuần 19. Bốn mùa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? 8 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? 8 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào.

Lời giải chi tiết

1. Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào.

Trả lời :

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

-Tháng giêng

-Tháng hai

-Tháng ba

-Tháng tư

-Tháng năm

-Tháng sáu

-Tháng bảy

-Tháng tám

-Tháng chín

-Tháng mười

-Tháng mười một

-Tháng mười hai

2. Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa :

a. Cho trái ngọt hoa thơm

b. Làm cho cây lá tươi tốt

c. Nhắc cho học sinh nhớ ngày tựu trường

d. Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi này lộc

e. Làm cho trời xanh cao

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

b. Làm cho cây lá tươi tốt

 

a. Cho trái ngọt hoa thơm

c. Nhắc cho học sinh nhớ ngày tựu trường

e. Làm cho trời xanh cao

d. Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi này lộc

3. Trả lời các câu hỏi sau :

- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?

Học sinh được nghỉ hè vào đầu tháng sáu.

- Khi nào học sinh tựu trường ?

Học sinh tựu trường vào mùa thu.

- Mẹ thường khen em khi nào ?

Mẹ thường khen em khi em được điểm tốt.

- Ở trường, em vui nhất khi nào ?

Ở trường, em vui nhất là khi vui chơi cùng các bạn.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay