Soạn bài Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập bài Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thông báo của thư viện có mấy mục ? Hãy nêu tên từng mục.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc mục 1, 2, 3 được in đậm trong bài.

Lời giải chi tiết:

Thông bào của thư viện có 3 mục, đó là :

- Mục 1 : Giờ mở cửa

- Mục 2 : Cấp thẻ mượn sách

- Mục 3 : Sách mới về.

Câu 2

Muốn biết giờ mở cửa của thư viện, đọc mục nào ?

Phương pháp giải:

Em chú ý mục 1, 2, 3 và chỉ ra giờ mở cửa của thư viện.

Lời giải chi tiết:

Muốn biết giờ mở cửa của thư viện, đọc mục 1 (giờ mở cửa)

Câu 3

Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ?

Phương pháp giải:

Em đọc nội dung mục 2: Cấp thẻ mượn sách và tìm khoảng thời gian.

Lời giải chi tiết:

Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào sáng thứ năm hằng tuần.

Câu 4

Mục Sách mới về giúp chúng ta biết điều gì ?

Phương pháp giải:

Em đọc lại mục sách mới và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Mục Sách mới về giúp chúng ta biết tên những cuốn sách mới nhất của thư viện.

Bài đọc

Thông báo của thư viện vườn chim

- Thông báo: những điều cần báo cho mọi người biết.

- Thư viện: nơi để  sách, báo cho mọi người đọc hoặc mượn về đọc.

- Đà điểu: loài chim rất to, cổ dài, chân cao, chạy nhanh, sống ở vùng nóng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu

>> Xem thêm