Tiếng Việt 2

Tuần 21. Chim chóc

Soạn bài Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập bài Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ?

Lời giải chi tiết

1. Thông bào của thư viện có mấy mục ? Hãy nêu tên từng mục.

Trả lời :

Thông bào của thư viện có 3 mục, đó là :

- Mục 1 : Giờ mở cửa

- Mục 2 : Cấp thẻ mượn sách

- Mục 3 : Sách mới về.

2. Muốn biết giờ mở cửa của thư viện, đọc mục nào ?

Trả lời :

Muốn biết giời mở cửa của thư viện, đọc mục 1 (giờ mở cửa)

3. Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ?

Trả lời :

Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào sáng thứ năm hằng tuần.

4. Mục Sách mới về giúp chúng ta biết điều gì ?

Trả lời :

Mục Sách mới về giúp chúng ta biết tên những cuốn sách mới nhất của thư viện.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay