Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo lớp em trang 61 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo lớp em trang 61 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu3. b) Tìm 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iêng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe-viết: Cô giáo lớp em (khổ thơ 2 và 3)

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

 

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em ngắm mãi

Những điểm mười cô cho.

? Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?

? Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Mỗi dòng thơ có 5 chữ

- Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa.

Câu 2

Tìm các tiếng và từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống trong bảng.

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Từ ngữ

v

ui

ngang

vui

vui, vui vẻ

th

uy

hỏi

 

 

n

ui

sắc

 

 

l

uy

ngã

 

 

 

Phương pháp giải:

Từ các âm, vần và dấu thanh cho sẵn, em hãy ghép thành tiếng và từ ngữ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Từ ngữ

v

ui

ngang

vui

vui, vui vẻ

th

uy

hỏi

thủy

thủy, thủy chung

n

ui

sắc

núi

núi, đồi núi, núi non

l

uy

ngã

lũy

lũy, lũy tre

 

Câu 3

a) Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống?

(che, tre, trăng, trắng)

Quê hương là cầu ... nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng ...

Quê hương là đêm .... tỏ

Hoa cau rụng .... ngoài thềm.

ĐỖ TRUNG QUÂN

b) Tìm 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iêng.

Phương pháp giải:

Em chú ý phân biệt ch/tr, iên/iêng khi nói và viết.

Lời giải chi tiết:

a)

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.

ĐỖ TRUNG QUÂN

b)

- Từ ngữ có tiếng mang vần iên : cô tiên, thiên nhiên, liên quan, biên bản, kiên định, …

- Từ ngữ có tiếng mang vần iêng : chiêng trống, khiêng hàng, xiềng xích, cái kiềng,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm