Chính tả (Tập chép): Người mẹ hiền trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Người mẹ hiền trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ao hay au ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập chép : Người mẹ hiền (từ Vừa đau vừa xấu hổ … đến Chúng em xin lỗi cô.)

Vừa đau vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi:

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?

Hai em cùng đáp:

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

? Trong bài chính tả có những dấu câu nào ?

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Trong bài chính tả có những dấu câu như: dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ao hay au ?

a) Một con ngựa đ..., cả tàu bỏ cỏ.

b) Trèo c... ngã đ....

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống ao hoặc au cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

b) Trèo cao ngã đau.

Câu 3

Điền vào chỗ trống:

a) r, d hay gi?

- con ...ao, tiếng ...ao hàng, ....ao bài tập về nhà.

- dè ...ặt, ....ặt giũ quần áo, chỉ có ...ặt một loài cá.

b) uôn hay uông ?

- M.... biết phải hỏi, m.... giỏi phải học.

-  Không phải bò

   Không phải trâu

   .... nước ao sâu

   Lên cày ruộng cạn.

                           Câu đố

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy phân biệt r/d/gi, uôn/uông khi viết.

Lời giải chi tiết:

a) r, d hay gi?

- con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà.

- dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.

b) uôn hay uông ?

- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

-  Không phải bò

   Không phải trâu

   Uống nước ao sâu

   Lên cày ruộng cạn.

                           Câu đố

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

>> Xem thêm