Chính tả (Nghe - viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

     Hằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Mặt trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc…

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Em quan sát bài chính tả rồi trả lời.

Lời giải chi tiết:

Những chữ trong bài chính tả được viết hoa :

- Tên bài chính tả : Ngày

- Tên riêng : Tây Nguyên, Ê-đê, Mơ-nông.

- Những chữ đứng đầu câu : Hằng, Hàng, Mặt, Các.

Câu 2

a) Điền vào chỗ trống hay n ?

...ăm gian ...ều cỏ thấp ...e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập ...òe

...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

...àn ao lóng ...ánh bóng trăng ...oe.

                              NGUYỄN KHUYẾN

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống hay n ?

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

                               NGUYỄN KHUYẾN

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 55 phiếu

>> Xem thêm